U kontozadarmo výbery z akýchkoľvek bankomatov kdekoľvek na svete
a štandardné SEPA platby cez Online Banking *

zadarmo spravovanie konta

Stačí si mesačne posielať príjem aspoň 400 €.

Prečo si založiť U konto?

Pokiaľ sa nechcete obmedzovať v počte transakcií a výberoch z bankomatov a chcete mať neustály prehľad o svojich financiách,
vyberte si U konto.

Pri splnení jednoduchej podmienky (mesačne si posielať príjem aspoň 400 €) získate:

 • Spravovanie konta bez mesačného poplatku
 • Neobmedzené výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov v SR i zahraničí bez poplatku
 • Všetky štandardné SEPA platby (tuzemské a cezhraničné do EHP) zadané jednorázovo cez Online Banking či Smart Banking bez poplatku
 • Všetky SEPA platby (tuzemské a cezhraničné do EHP) na základe trvalého príkazu a inkasa bez poplatku
 • * Informácie k výberom z bankomatov – Banka transakcie nespoplatňuje, avšak prevádzkovatelia bankomatov môžu účtovať svoje vlastné poplatky. Klient je o účtovaní poplatku informovaný na obrazovke bankomatu a má možnosť transakciu odmietnuť.

Viac o U konteKomu je produkt určený?

Fyzické osoby nepodnikatelia, rezidenti a nerezidenti, vo veku od 15 rokov.

Parametre produktu

V rámci U konta získava klient pri splnení podmienky (viď Poplatky za produkt) spravovanie konta zadarmo:

 • Otvorenie a vedenie bežného účtu v €
 • Otvorenie a vedenie ďalšieho účtu v cudzej mene
 • Mesačný výpis z účtu
 • Poskytnutie, správa a vedenie kontokorentného úveru na účte
 • 1 platobnú kartu Debit MasterCard
 • Online Banking, Smart Banking
 • Trvalé príkazy, súhlasy s inkasom
 • Všetky výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov v SR a v zahraničí
 • Platby kartou v SR a zahraničí, dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
 • Všetky prijaté SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné)
 • Všetky odoslané SEPA úhrady:
  - cez Online Banking (tuzemské a cezhraničné do EHP)
  - cez Smart Banking (iba tuzemské)
 • Všetky SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a platby SEPA inkasom (tuzemské a cezhraničné do EHP)
 • Vklady hotovosti v € na pobočke

Zostatok bežného účtu vedeného v rámci U konta sa úroči v zmysle vyhlásených Úrokových sadzieb z vkladov – občania.

Aké sú podmienky pre získanie?

 • Vek 15 rokov a viac

Aké doklady je potrebné predložiť

 • Doklad totožnosti maloletej osoby a zákonného/-ých zástupcu/-ov
 • Rodný list maloletej osoby

Poplatky za produkt

U konto je bez mesačného poplatku v prípade splnenia podmienky bezhotovostného kreditného obratu (mzda, dôchodok) v minimálnej výške 400 € na účte klienta v eurách za mesiac.

Do kreditného obratu sa nezapočítavajú prevody medzi účtami jedného klienta, pripísané úroky, kredit z ukončeného terminovaného vkladu s automatickou obnovou, platby z čerpania úverových produktov, vratky poplatkov, vklady hotovosti.

Splnenie tejto podmienky sa netýka klientov vo veku 15 – 26 rokov.

Prvé dva mesiace poplatok za spravovanie konta klientovi banka neúčtuje.

V prípade nesplnenia podmienok je klientovi účtovaný mesačný poplatok stanovený cenníkom pre občanov t.j. 8 Eur + poplatky za všetky elektronické platby, za platby na základe trvalých príkazov a inkás + poplatky za všetky výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov v SR a v zahraničí + poplatky za všetky platby kartou a dobíjanie kreditu.


* Garancia podmienok
Banka zaručuje Majiteľovi účtu bezplatné vedenie účtu po dobu 10 rokov odo dňa uzavretia Zmluvy za podmienok, určených Bankou v Cenníku. Banka je oprávnená výšku požadovaného minimálneho mesačného príjmu, pripisovaného na účet, stanovenú v Cenníku, ako podmienku pre bezplatné vedenie účtu, meniť v závislosti od zmeny priemernej mzdy v Slovenskej republike.

Produkty a služby využívané nad rámec konta sú spoplatnené štandardnými poplatkami uvedenými v cenníku pre občanov.

Pre správne fungovanie zvolenej stránky je potrebné mať vo webovom prehliadači zapnutý Javascript. Ďakujeme

Nie ste rozhodnutí?

Majte banku k dispozícii 24 hodín denne a s U kontom navyše získajte:

 • You@Bank
  Online poradenstvo
  cez video chat.
 • Smart Banking
  Pohodlná aplikácia pre smartfóny
  bez poplatku.