Pre správne fungovanie zvolenej stránky je potrebné mať vo webovom prehliadači zapnutý Javascript. Ďakujeme
Prevedenie úverov

Prevedenie úverov

splácajte jeden výhodnejší úver

výhodná úroková sadzba

Informácie k úveru

RPMN 14,73 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru: 

Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 613 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 613 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7,90 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 149,35 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 14,73 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 12 692,69 €. Celková zaplatená suma je 10 652,69 €, po započítaní odmeny za riadne splácanie 2 040 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,55 % p. a. a RPMN 10,57 %. 

Odmena za riadne splácanie úveru sa vzťahuje len na PRESTO Úver – Prevedenie úverov a Bezúčelový PRESTO Úver na čokoľvek, v závislosti od výšky úveru, a to aj bez zaradenia klienta do poistenia schopnosti splácať úver, s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru alebo jeho časti a nebude v omeškaní s plnením záväzku podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 29 kalendárnych dní a k omeškaniu s plnením záväzku podľa zmluvy v trvaní 6 až 29 kalendárnych dní dôjde maximálne trikrát po dobu trvania úverového vzťahu. 

*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank, úroková sadzba je po započítaní odmeny za riadne splácanie len 2,6 % p. a. pre každého pri splatnosti 84 mesiacov. 

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie. 

Nie ste rozhodnutí

Spojte si úvery do jedného výhodnejšieho a získajte množstvo ďalších výhod:

  • splácať budete len 1 úver
  • ušetríte na poplatkoch aj na splátkach
  • garantujeme vám úrokovú sadzbu
    po celú dobu splácania