Pre správne fungovanie zvolenej stránky je potrebné mať vo webovom prehliadači zapnutý Javascript. Ďakujeme

Odmena 40 EUR

 

Teraz bonus 40 EUR za žiadosť**. Zanechajte nám kontakt my sa Vám ozveme a všetko zariadime

 

Informácie k získaniu bonusu 40 EUR

Prevedenie úverov

Prevedenie úverov

splácajte jeden výhodnejší úver

výhodná úroková sadzba

Informácie k úveru

RPMN 14,73 % je pri nedodržaní podmienok riadneho splácania a ďalších nasledujúcich parametroch úveru:

Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 8 000 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 613 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 613 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7,90 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 149,35 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 14,73 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 12 692,69 €. Celková zaplatená suma je 10 652,69 €, po započítaní odmeny za riadne splácanie 2 040 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,55 % p. a. a RPMN 10,57 %. 

Výška odmeny za riadne splácanie úveru sa vzťahuje iba na prevedenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – Prevedenie úverov) s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, a to v prípade, ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti. 

*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank, úroková sadzba je po započítaní odmeny za riadne splácanie len 2,6 % p. a. pre každého pri splatnosti 84 mesiacov. 

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie. 

**Bonus vo výške 40 € bude klientovi vyplatený v prípade podania žiadosti o PRESTO Úver – Prevedenie úverov a založenia nového konta v UniCredit Bank. Podaním žiadosti o PRESTO Úver – Prevedenie úverov sa rozumie dokončená žiadosť, pri ktorej došlo k overeniu existencie úverového produktu, ktorý má byť prevedený, a zároveň nedošlo k zamietnutiu na základe výsledku nahliadnutia do registrov umožňujúcich posúdenie schopnosti žiadateľa splácať úver. Podmienkou vyplatenia 40 EUR je založenie nového konta v našej banke v priebehu trvania kampane. Podpísanie úverovej zmluvy nej je podmienkou pre vyplatenia 40 EUR. 

Nie ste rozhodnutí

Spojte si úvery do jedného výhodnejšieho a získajte množstvo ďalších výhod:

  • splácať budete len 1 úver
  • ušetríte na poplatkoch aj na splátkach
  • garantujeme vám úrokovú sadzbu
    po celú dobu splácania