Pre správne fungovanie zvolenej stránky je potrebné mať vo webovom prehliadači zapnutý Javascript. Ďakujeme
Zlúčenie úverov

Zlúčenie úverov

splácajte jeden výhodnejší úver

výhodná úroková sadzba

Odmena až do 6000 EUR pri riadnom splatení

Informácie k úveru

*Reprezentatívny príklad: Chcem si požičať 8 130 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 366 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 496 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7,90 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 148,11 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 13,83 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 12 462,86€. Celková zaplatená suma je 10 462,86 €, po započítaní odmeny pri riadnom splatení 2 000 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,6 % p. a. a RPMN 9,47 % p.a. 

Výška odmeny pri riadnom splatení úveru sa vzťahuje iba na zlúčenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – Zlúčenie úverov) s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, a to v prípade, ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti. 

*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank. 

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie. 

*Bonus vo výške 50 € bude klientovi poskytnutý v prípade zriadenia PRESTO Úveru s dobou splatnosti min. 60 mesiacov, s poistením schopnosti splácať úver a s aktívnym využívaním účtu v UniCredit Bank. Celková výška (vrátane poistenia schopnosti splácať úver) musí presiahnuť sumu 3 600 €. Bonus bude vyplatený po splnení vyššie uvedených podmienok do 40 dní od načerpania PRESTO Úveru, a to na účet klienta, ktorý je uvedený v Zmluve o úvere. Ponuka platí do odvolania. Získanie bonusu sa nevzťahuje na súčasných klientov s načerpaným PRESTO Úverom. 

Výška odmeny za riadne splácanie úveru sa vzťahuje iba na zlúčenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – zlúčenie úverov) s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, v prípade ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti. 

Toto oznámenie slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. 
Poskytujeme vám úver so splatnosťou 12 až 96 mesiacov. 

V prípade zachovania parametrov uvedených v reprezentatívnom príklade, bude vaša úroková sadzba najviac 10,90% p.a., a maximálna výška RPMN 18,0%. Po započítaní odmeny za riadne splácanie by výška RPMN činila len 13,8%.

Nie ste rozhodnutí

Spojte si úvery do jedného výhodnejšieho a získajte množstvo ďalších výhod:

  • splácať budete len 1 úver
  • ušetríte na poplatkoch aj na splátkach
  • garantujeme vám úrokovú sadzbu
    po celú dobu splácania