Pre správne fungovanie zvolenej stránky je potrebné mať vo webovom prehliadači zapnutý Javascript. Ďakujeme
Prevedenie úverov

Prevedenie úverov

splácajte jeden výhodnejší úver

výhodná úroková sadzba

Odmena pri riadnom splatení

Informácie k úveru

*Reprezentatívny príklad: Chcem si požičať 8 130 €. Celková výška úveru vrátane poplatku 1 366 € za poistenie schopnosti splácať úver na celú dobu jeho splácania je 9 496 €, s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7,90 % p. a.* Výška mesačnej splátky s poistením úveru je 148,11 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,58 €, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 13,83 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami, je 12 462,86€. Celková zaplatená suma je 10 462,86 €, po započítaní odmeny pri riadnom splatení 2 000 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,6 % p. a. a RPMN 9,47 % p. a. 

Výška odmeny pri riadnom splatení úveru sa vzťahuje iba na zlúčenie aktuálnych záväzkov do jedného výhodného PRESTO Úveru (PRESTO Úver – Prevedenie úverov) s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, a to v prípade, ak klient nevykoná predčasné splatenie úveru alebo jeho časti. 

*Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti splácať úver, pristúpi k poisteniu a bude využívať konto v UniCredit Bank, úroková sadzba po započítaní odmeny za riadne splácanie len 2,6 % p. a. pre každého pri splatnosti 84 mesiacov. 

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie. 

Nie ste rozhodnutí

Spojte si úvery do jedného výhodnejšieho a získajte množstvo ďalších výhod:

  • splácať budete len 1 úver
  • ušetríte na poplatkoch aj na splátkach
  • garantujeme vám úrokovú sadzbu
    po celú dobu splácania